Avís legal i política de privacitat

US DE COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques i en tot cas tenen caràcter temporal.

LLEIS D’ APLICACIÓ EN AQUESTA WEB

RGPD-Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell General de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.

LOPD-Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre. Reglament de desenvolupament de la LOPD.

LSSI-Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

LLEI  APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de qüestions o conflictes relacionades amb el present lloc web, serà d’ aplicació la Legislació espanyola i Europea vigent, sotmetent-se expressament les parts, independentment del seu fur si el tinguessin als Jutjats i Tribunals de Girona.